Elma Klon Anaçları

M 9

Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırması ve meyve iriliğini arttırması yönünden mükemmel olması nedeniyle en yaygın kullanılan elma klon anacıdır. Kış soğuklarına ve ağır bünyeli toprak şartlarına dayanıklı olmakla birlikte taban suyu yüksek durgun su bulunan topraklara hassastır.Kök boğazı çürüklüğü(Phytophytora spp) ne dayanıklı fakat ateş yanıklığı(Erwinia amylovora) ve pamuklu bite(Eriosoma Lanigerum) hassastır. Standart çöğür anacının %25-30 u kadar gelişir. Tam verime yattığında bu anaç üzerinde bir elma ağacı 2,5-3m yüksekliğinde taç oluşturur. Kök sisteminin çok hassas ve kırılgan olması sebebiyle mutlaka destek sistemine ihtiyaç duyar. Bu anaç üzerinde dikim mesafeleri sıra üzeri 1-1,2m sıra arası 4 m olacak şekilde dikilebileceği gibi sıra üzeri 40 cm sıra arası mesafe 3m ye kadar düşürülebilir. Bu anaç üzerinde 2-3 yaşlarında 500-1500kg, 5-6 yaşlarında 5-6 ton, tam verim çağı olan 7 ve sonraki yıllarda 9-10 ton ürün almak mümkündür.

M 26

Standart çöğür anacının %35 i kadar gelişen ağaçlar oluşturmaktadır. Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırır. Kış soğuklarına dayanıklı bir anaç olup özellikle spur çeşitler aşılanarak ve destek sistemi kurularak yüksek verimli bahçeler kurulabilir

MM 106

Yarı bodur bir anaçtır. Standart çöğür anacın %50-60’ı kadar gelişir. Kök boğazı çürüklüğü(Phytophytora spp) ne hassas fakat ateş yanıklığı(Erwinia amylovora) ve pamuklu bite(Eriosoma Lanigerum) dayanıklıdır. Ağır bünyeli ve iyi drene edilmemiş topraklarda önerilmemektedir. Kök sistemi iyi geliştiği için desteğe ihtiyaç duymaz. Dikim mesafeleri standart çeşitler aşılandığında sıra üzeri 2-2,5m sıralar arası 3,5-4m spur çeşitler aşılandığında sıra arası 1m ye kadar dikim yapılabilir.

MM 111

Kuvvetli gelişen anaçlardan olup standart çöğür anacının %75-80’i kadar gelişirler. Kuvvetli kök sistemi geliştirdiği için destek sistemine gerek duymaz.Pamuklu bite(Eriosoma Lanigerum) dayanıklı olup, kısmi sulama şartlarında ve kumlu tınlı topraklar için ideal bir anaçtır.Dikim mesafeleri Spur çeşitler aşılandığında sıra üzeri 2-2,5m sıralar arası 4m, standart çeşitler aşılandığında ise sıra üzeri 3-3,5m sıralar arası 4,5-5m olarak dikilebilir

Yabani Elma

Ülkemizde geleneksel olarak kullanılan tohum anacıdır. Kuvvetli çeşitler aşılandığında kuvvetli ağaçlar oluştururlar. Yarı bodur olarak gelişen çeşitler (Scarlet Spur, Red Chief, Starkspur Golden Del. gibi) aşılandığında %30–35 bodurlaşma gözlenir. Çöğür anaçlar kıraç, sulama imkânı az olan ve zayıf topraklarda tercih edilmesi daha doğrudur.